Roční plán činností ZŠ Smilovice pro šk.rok 2019/2020

ZÁŘÍ 2019:
 • zahájení plaveckého výcviku - STARS Třinec - 3.9.2019
 • loutkové divadlo - 23.9.2019
 • beseda- úkázka dravých ptáků - 25.9.2019
 • Den otevřených dveří pro rodiče - 26.9.2019
 • třídní schůzky,  schůze SRPŠ - 26.9.2019
 
ŘÍJEN 2019:
 • přehazovaná Ropice - 4. 10. 2019
 • Slavnostní otevření školy, Den otevřených dveří pro veřejnost - 17.10.2019
 • schůze školské rady - 23.10. 2019
 • plavecký výcvik
 • Drakiáda (rodiče s dětmi) -  11.10.2018 od 15.30
 
LISTOPAD 2019:
 • lampiónový průvod (SRPŠ) - 1. 11. 2019
 • plavecký výcvik
 • soutěž škol MOPS v minikopané - 15.11.2019
 • turnaj v barevném minivolejbalu - 20. 11. 2019
 • pedagogická porada - 20.11.2019
 • konzultační tř.schůzky - 20., 21.11.2019
 • Den otevřených dveří MZŠ Hnojník - 29. 11. 2019

 

PROSINEC 2019:
 • plavecký výcvik
 • Mikulášská nadílka ve škole - 6.12.2019
 • Rozsvěcení vánočního stromku - 6.12.2019
 • Vánoční besídka - 19.12.2019
 
LEDEN 2020:
 • lyžařský kurz - 13. - 17.1. 2020
 • klasifikační porada - 28.1.2020
 • turnaj v barevném minivolejbalu - 30.1.2020
 • vysvědčení - 30.1.2020

 

ÚNOR 2020:
 • florbal Třanovice - 21.2.2020
 • karneval v ŠD - 21.2.2020
 • školní ples - akce SRPŠ - 7.2.2020

 

BŘEZEN 2020:
 • turnaj ve vybíjené- Hnojník, 18.3.2020
 • schůze školské rady
 • beseda v knihovně - Listování?
 • školní kolo pěvecké soutěže

 

DUBEN 2020:
 • turnaj v barevném minivolejbalu
 • anglické divadlo v Trisii - 6. 4. 2020
 • zápis do 1.ročníku - 6. 4. 2020
 • školní výlet - Skanzen
 • Den Země, výlet -
 • klasifikační porada, třídní schůzky - 29.4.2020
 • festival divadel - Třanovice, 24.4.2020

 

KVĚTEN 2020:
 • Rozvíjej se, poupátko - Střítež, 15.5.2020
 • Den rodin -
 • filmové představení Planeta Země -  (3.-5.r.) -  21.5.2020
 • Festival kreslení v Komorní Lhotce, 29.5.2020
 • dopravní hřiště pro 5.roč. -

 

ČERVEN 2020:
 • Den dětí - 1. 6. 2020
 • Atletický trojboj Tošanovice - 3.6.2020
 • zahradní slavnost (SRPŠ ) -
 • klasifikační porada - 25.6.2020
 • rozloučení s 5.ročníkem - 26.6.2020
 • poslední noc ve škole (5.roč.), - 26.6.2020
 

Najdete nás
na Facebooku

Aktuální informace najdete také na Facebooku na stránkách:

facebook.com/ZSSmi lovice

facebook.com/MSSmilovice

facebook.com/SkolkaReka

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Smilovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Smilovice 164
Smilovice u Třince 739 55
okres Frýdek-Místek
tel. 591 143 352
IČO: 70645973
ID datové schránky: 3y6mhkp
č.ú.: 115-2995210207/0100
zssmilovice@centrum.cz